Med bakgrunn i dagens situasjon knyttet til corona/covid-19 virus har styret i geilo ride og kjøreklubb bestemt å stoppe all organisert aktivitet som følger av smittefare.


De som har på begynt kurs vil få tilbud om å fortsette når situasjonen er mere avklart
Spørsmål rettes til Lollo 91648288