Sekretariatet åpner kl. 09.30 begge dager. Pass på å møte opp i god tid.

Stevnet starter kl 10.00 begge dager, det betyr at rytterne som starter
først skal være ferdig oppvarmet før dette.

I sprang er banen åpen for besiktigelse fra kl. 09:30. Det betyr
at hester og ryttere må være klare på dette tidspunktet.

Parkering:
Hestehengere: Parkering for hestehengere på nedre del av parkeringsområdet. Pass på at ikke
innkjøringen til rettbanen sperres.
Personbiler: Personbiler kan parkere på nedsiden av sekretariatet/brakka.
Husk å vise hestepass/vaksinasjonskort i sekretariatet før du laster hesten av hengeren.

Oppvarming:
Oppvarming foregår på puljevis i ridehallen.

Betaling:
Startavgift skal være betalt før start i klassen. Du kan betale med kontanter eller Vipps.
Ikke oppgjorte avgifter faktureres i henhold til KR1, med et administrasjonsgebyr på kr 200,-

Stevneleder: Anne-Kristin Aasberg, tlf 46804689

Kiosk:
Det blir kiosksalg med enkel mat, drikke og kaker. Her kan du også betale kontant eller med Vipps.

Generelt:
Ikke ri innenfor publikumsområdet. Skritt på stevneområdet. Ikke la ukjente hester hilse på hverandre.
Unngå hester for nær biler, barn og publikum.

Sjekkliste for deg som skal på stevne – en liten huskeliste fra Geilo Ride- og Kjøreklubb.

Velkommen til stevne på Geilo!