På grunn av økende koronasmitte i Hallingdal kom det i ettermiddag oppfordring fra kommunelegene om at alle sammenkomster begrenses til max 10 personer og at all fritidsaktivitet for barn og unge stoppes de neste 10 dagene. Dette gjelder alle kommunene i Hallingdal.
Vi har snakket med smitteverngruppa i Hol kommune og ble anbefalt at vi ikke gjennomfører stevnet på søndag.
Slik situasjonen er må vi dessverre avlyse søndagens stevne.
Vi håper at disse tiltakene blir relativt kortvarige og setter umiddelbart i gang med å finne noen alternative datoer før jul.
Vi er veldig lei oss for å avlyse på kort varsel, men vi regner med at dere har forståelse.
Vi kommer til å sende oppdatering til alle som var påmeldt på søndag når vi har en alternativ dato, så ser vi hva vi kan få til.