Styret viser til innkalling til årsmøte 01.06.2021
Årsmøtet avholdes den 14.06.2021 i møtelokalet i Geilo Samfunnshus. (storesalen) klokken 20.00.
PÅ GRUNN AV SMITTESPORING ER PÅMELDING NØDVENDIG SENEST 13.06.2021.
Sendes til Cecilia Listad på telefonnummer: 92078060
Sakliste for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Velge møteleder/dirigent
Sak 5: Velge referent
Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7: Behandle GRKK årsberetning 2020
Sak 8: Behandle GRKK regnskap 2020 i revidert stand
Sak 9: Vedta GRKK budsjett 2020
Sak 10: Styrets forslag til medlemskontingent, foreslås uendret.
Sak 11: Vedtekter GRKK, uendret for 2021, (vedtekter vedtatt av årsmøtet 8.3.2016)
Sak 12: Behandle innkommende forslag og saker