Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Geilo Ride og Kjøre-klubb

Styret viser til innkalling til årsmøte 14.03.2022. Årsmøtet avholdes den 28.03.2022 i Øen Næringspark 18:00

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Velge møteleder/dirigent
Sak 5: Velge referent
Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7: Behandle GRKK årsberetning 2021
Sak 8: Behandle GRKK regnskap 2021 i revidert stand
Sak 9: Vedta GRKK budsjett 2022
Sak 10: Styrets forslag til medlemskontingent, uendret for 2022

Sak 11: Vedtekter GRKK, uendret for 2022, (vedtekter vedtatt av årsmøtet 8.3.2016)
Sak 12: Behandle innkommende forslag og saker
Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1           Styremedlemmer
13.2           Varamedlemmer
13.3           Valgkomite

Herav, valgkomiteens innstilling og innstilling til ny valgkomité

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Med vennlig hilsen
styret i Geilo Ride og Kjøre klubb