Booking av ridehallen

Ridehallen bookes direkte i dokumentet under.

Årskort /halvårskort 2020

Årskort må betales før man bruker hallen. Eventuelt må dere betale pr gang (skriv opp på liste i hallen, det faktureres månedsvis) eller kjøpe klippekort.
Alle som har hest på for har hall-leie inkludert den dagen de har hest på for.
Årskort koster 2000,- Halvårskort 1350,- Årskort og halvårskort er personlig.
Kontonummer 2333.33.63887.
Liste med de som har betalt for årskort og klippekort henges opp i stallen.
Det et viktig at alle følger disse reglene – Overtredelser medfører gebyr.

Regler for ridehallen

  • All ridning i hallen utenom rideskolen foregår på eget ansvar.
  • Alle som skal ri/trene i hallen må ha gyldig hallkort eller betale for økta.
  • Hjelm er påbudt ved ridning. Ryttere under 18 år skal ri med sikkerhetsvest.
  • Fjern hestemøkk umiddelbart etter økta
  • Book helst tid på forhånd
  • Man møtes venstre mot venstre
  • Volter og vendinger har vikeplikt for firkantsporet
  • Skritting og leiing skjer innenfor sporet så du ikke forstyrrer andre som trener
  • Si ifra når du kommer inn