Bli medlem

Medlemskap i Geilo ride- og kjøreklubb

Det er mulig å være enkeltmedlem, familiemedlem eller støttemedlem i klubben. Ved medlemskap i Geilo ride- og kjøreklubb er man automatisk medlem av Norges rytterforbund som er tilsluttet Norges idrettsforbund. Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske eller paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i vår regi er automatisk forsikret (inntil fylte 13 år).

2022:
Enkeltmedlem kr 350,-
Familiemedlemsskap kr 550,-
Støttemedlemsskap kr 100,-

Ved å være medlem i klubben får du følgende fordeler:

1. Delta på en rekke arrangement gratis.
2. Medlemspriser på stevner i regi av klubben.
3. Anledning til å leie klubbens hestehenger rimelig.
4. Viktige oppdateringer per epost.

…og ikke minst, du får ta del i et trivelig miljø der alle er opptatt av hest.

Økt medlemsmasse er viktig for økt tilskudd. Er dere flere enn en i familien som er medlem, før opp hele familien uten ekstra kostnader. Verv gjerne støttemedlemmer. Ved å være støttemedlem støtter du klubben.
Medlemsskapet går fra 01.04.16 – 01.04.17
Innbetaling av medlemskontingent til konto nr 2333.33.63887

OBS OBS:
Send så mail til kasserer Elin Nyhus: elin.nyhus@gmail.com

-navn
-adresse
-mailadresse
-fødselsdato -> viktig pga rett registrering i rytterforbundet og i tilfelle rytterlisens
-telefonnr.

Alternativt kan alle opplysninger skrives inn på giroen, både på den som leveres i bank og den som betales over nettbank.