Rideskolen

Geilo Ride- og Kjøreklubb driver rideskole som har kurs tre dager i uken. Vi har snille og fine skolehester som kan masse og som har lært mange barn og voksne å ri.

Ridekursene deles inn etter alder og nivå.

Kursinndeling rideskole

Inndeling etter alder:

-Barn
-Ungdom
-Voksen

Nivå på grupper

– Nybegynner 1
– Nybegynner 2
– Litt øvet
– Øvet

Minimum 2 deltakere på hvert kurs.
Hvert kurs er 45 min langt inklusive oppsitting, oppvarming og nedvarming.
Alle kurs kan inneholde teori, ute ritt, riding i hall og stevnetrening.

Nybegynner 1

For deg som har ingen eller liten erfaring med ridning og håndtering av hest. Du lærer å omgås hesten og de grunnleggende ride øvelser i gangartene skritt og trav. Målet for kurset er å trene korrekt sits, egen balanse og rideferdigheter slik at en behersker hesten i skritt og trav. Her må elevene ha med seg en som kan leie hesten.

Vi bruker den første timen til å bli kjent med stallen og hestene.
Omvisning i stallen. Oppførsel og sikkerhet i stallen. Børste, stell og opp saling av hesten. Vi går igjennom vad man bør ha på seg når man rir.
For barn og ev ungdom: Vid den første timen må en av foreldrene være med å følge. Foreldrene vil få opplæring sammen med barna.

Nybegynner 2

Du kan det mest grunnleggende og kan selv styre hesten og regulere hestens tempo i skritt og trav. Vi begynner lære galopp en og en og begynner å ri bommer og små hinder ca. 20-40 cm. Her kan du ha med en som leier hesten som støtte.

Vi bruker den første timen til å bli kjent med stallen og hestene.
Omvisning i stallen. Oppførsel og sikkerhet i stallen. Børste, stell og opp saling av hesten. Vi går igjennom vad man bør ha på seg når man rir.
For barn og ev ungdom: Vid den første timen må en av foreldrene være med å følge. Foreldrene vil få opplæring sammen med barna.

Litt øvet

Du kan ri selvstendig i alle gangarter, (skritt, trav og galopp).
Vi øver på att alle kan galoppere samtidig.
Vi rir dressurøvelser på Lett C nivå.
Hopper hinder ca. 40-60 cm.
Vi lærer å trinse og sale opp hesten.
Vi bruker ikke leier.

Øvet

Du kan stelle & gjøre klar hesten selv.
Øvelser innen løsgjørende og samlende arbeid benyttes og bør derfor ikke vare helt ukjent for rytterne.
Vi øver dressurøvelser på Lett B-Lett A nivå og sprang øvelser og høyder fra 60-80 cm.

Praktisk informasjon for rideskoledeltagere og foreldre:

Sted og innhold

Undervisningen foregår innendørs i ridehallen vår, eller utendørs i nærområdet dersom vi skal ri på tur. I løpet av høsten vil det bli arrangert stellekurs og rideknappen, og vi starter opp igjen med fadderordningen.

Ridebekledning

Godkjent sikkerhetshjelm (kan lånes av klubben) er påbudt. Ridebukse eller bukse uten sømmer på innsiden (gjerne tettsittende) og ridestøvler eller ridesko med leggchaps, eventuelt sko med liten hæl, gjør ridningen tryggere og mer komfortabel. Du kan også bruke ridehansker.

Sikkerhet

Det er viktig at du gjør deg kjent med stallreglene. Disse er slått opp på informasjonstavlen i stallen. I tillegg ønsker vi at foreldre er med som leiere inntil barnet er i stand til å ri på egen hånd. Si i fra hvis dette ikke lar seg gjøre.

Oppmøte / Fravær

Møt opp minst 10 minutter før kursstart slik at du kan finne frem hjelm og vest. Du kan gjerne komme tidligere for å bli med hestepasserne og stelle hestene. De er i stallen fra kl. 17.00. Gi beskjed i god tid til din instruktør dersom du ikke kan møte til timen / kurset.

Priser 2020

Kursavgiften er kr. 3500 for 15-ukers-kurs.
Knøttekurs 5 uker: kr 500,-

Medlemsavgift for enkeltmedlem er kr. 350, for familiemedlemskap kr. 550 og for støttemedlem kr. 100.

Både kursavgift og medlemsavgift betales til klubbens bankkonto nr. 2333.33.63887.

Husk å oppgi navn på alle familiemedlemmene dersom det dreier seg om familiemedlemskap, i tillegg til å oppgi fødselsdato, adresse og e-postadresse (en pr familiemedlemskap). For enkeltmedlemmer trenger vi samme informasjon. Giro kan fås i hallen.