Til medlemmer i Geilo Ride og Kjøre-klubb

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Geilo Ride og Kjøre-klubb

Styret viser til innkalling til årsmøte 19.02.2019
Årsmøtet avholdes den 18.03.2019 i møtelokalet i idrettshallen

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Velge møteleder/dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle GRKK årsberetning 2018

Sak 8: Behandle GRKK regnskap 2018 i revidert stand

Sak 9: Vedta GRKK budsjett 2019

Sak 10: Styrets forslag til medlemskontingent, uendret for 2019

Sak 11: Vedtekter GRKK, uendret for 2019, (vedtekter vedtatt av årsmøtet 8.3.2016)

Sak 12: Behandle innkommende forslag og saker
             12.1: Det bes om godkjennelse av årsmøtet for videre arbeid med event. utvidelse/ombygging av stall for bedre plass, økonomisk konsekvens
             12.2: Det bes om godkjennelse av årsmøtet for videre arbeid med event. skifte av ridehalldekke, økonomisk konsekvens
Sak 13: Foreta følgende valg:
13.1 Styremedlemmer
             13.2 Varamedlemmer
             13.3 Valgkomite
             Herav, valgkomiteens innstilling og innstilling til ny valgkomité

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Årsberetning 2018
Balanserapport GRKK 2018
Budsjett -2019 GRKK
Regnskap – 2018 GRKK

Med vennlig hilsen styret i Geilo Ride- og Kjøre klubb