Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Geilo Ride og Kjøre-klubb

Styret viser til innkalling til årsmøte 05.02.2024

Årsmøtet avholdes den 04.03.2024 i møterommet i Geilohallen.

Under følger saksliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Velge møteleder/dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle GRKK årsberetning 2023

Sak 8: Behandle GRKK regnskap 2023 i revidert stand

Sak 9: Vedta GRKK budsjett 2023

Sak 10: Styrets forslag til medlemskontingent.

Enkeltmedlem. Uforandret.

Familiemedlem opp fra 550 til 650kr

Sak 12: Behandle innkommende forslag og saker

● Hva gjør vi med ridebanebunnen i hallen. Orientering fra styret.

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styremedlemmer

Leder Anders Tragethon

Styremedlem Brit Dregelid

Styremedlem Åse Dalmyr

Styremedlem Elin Nyhus

Styremedlem Margrethe Nilsen

Styremedlem Johanne Sausgard

13.3 Valgkomite

Valgkomitemedlem Maiken Djønne.

Herav, valgkomiteens innstilling og innstilling til ny valgkomité

13.1 Styremedlemmer

Leder foreslås Anders Tragethon 2 år.

Styremedlem Brit Dregelid 2 år

Johanne Sausgard 2 år

Martin Bakken 2 år

Anne Cathrine Hellberg 2 år

13.3 Valgkomitee

Merethe Øen

Åse Dalmyr

Vedlagt følger følgende dokumenter:

– GRKK årsberetning 2023

– Regnskap 2023

– Styrets forslag til budsjett 2023

– Balanserapport 2023

Med vennlig hilsen

styret i Geilo Ride og Kjøre klubb