Innkalling til ekstraordinært årsmøte 9/6 2016 kl 20.00 i møtelokaler i idrettshallen

I henhold til GRKK`s vedtekter innkalles det herved til ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinært årsmøte innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter vedtak på årsmøte i klubben.

Saksliste:

Valg av nytt styre.
Valgkommite
Vedta budsjett for 2016
Div info

Dagsorden i henhold til klubbens vedtekter:

1.Godkjenning av innkallingen

2.Godkjenning av dagsordenen

3. Valg av møteleder.

4. Valg av referenter

5. Opptelling av stemmeberettigede

6. Valg av nytt styre

 

Hilsen styret i GRKK