Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Geilo Ride og Kjøre-klubb

Styret viser til innkalling til årsmøte 7/3 2017. Årsmøtet avholdes den 7/3 i møtelokalet i Geilo Idrettshall.

 

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

9.1 Behov for ansettelse av ansvarlig person i hallen, driver av rideskolen. Styret ønsker årsmøtets godkjenning til jobbe videre med ansettelse

Sak 10: Fastsette medlemskontingent. Styrets forslag er å beholde gjeldende satser. 100,- støttemedlem, 350,- enkelt medlem, 550,- familiemedlem

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg:

12.1 Styreleder

12.2 Nestleder

12.3 Øvrige styremedlemmer

12.4 Varamedlemmer

12.5 Leder av valgkomiteen

12.6 Øvrige ett medlem av valgkomiteen

12.7 Varamedlem til valgkomiteen

 

Vedlagt følger følgende dokumenter: