Invitasjon til banehopping med digital bedømming 

I ridehallen lørdag 6. juni 2020
Arrangementet er åpent for alle medlemmer av GRKK. 

Dommer og banetegner: Craig Warner
Arrangementansvarlig: Anne-Kristin Aasberg tlf 46 80 46 89
Ansvar for stall og skolehester: Lollo 916 48 288

Oppvarming: Oppvarming skjer puljevis i hallen.


Klasser
Det bygges en bane som er lik for alle, men som heves 10 cm om gangen. 

Man velger selv hvilken høyde man ønsker å hoppe ved påmelding. 

Laveste bane: 30 cm
Høyeste bane: 100 cm 

Man kan hoppe to høyder om man ønsker, da regnes laveste høyde som clear round og høyeste høyde sendes dommer for feil og stil-bedømming. 

Eksempel: Man rir 50 cm og 60 cm. Begge klassene filmes, men kun 60 cm sendes dommer for feil- og stilbedømming.  

Ikke meld deg på en høyere bane enn du er trygg på å ri til vanlig. 

Det er ikke anledning til å ri med leier. 

Det blir mulighet for å gå banen før og mellom klasser, men ikke nødvendigvis for hver 10 cm høyning siden rekkefølgen på hindrene er den samme uansett høyde. Det blir opplyst nærmere om dette når startlistene er klare.


Utstyr
Vi følger NRYFs gjeldende konkurransereglement.
KR I Generelt konkurransereglement 2020
KR II sprang 2020 

Alle ryttere må ha eget utstyr (hjelm, evt sikkerhetsvest og pisk). 

Feil utstyr bedømmes etter KR.  

Still gjerne i stevneantrekk hvis du har.

Viktig endring i KR

I KR II sprang 2020 er det en viktig endring som er verdt å merke seg. Man blir nå eliminert ved 2. ulydighet. Tidligere gjaldt dette kun lands- og elitestevner, mens man ble eliminert på 3. ulydighet på klubb- og distriktsstevner. 

Med andre ord: Vegrer hesten 2 ganger er man ute. 

Sikkerhet

Vi følger koronavettreglene fra NRYF. 

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand kan ikke delta eller oppholde seg på klubbens område. 

Alle som ikke tilhører samme husstand må til enhver tid holde 1 meters avstand eller mer. 

Stallen er stengt for alle som ikke har avtalt ansvar i stallen. Brakke/WC er også stengt.

 

Filming og deling av video

Ridningen filmes fra C etter instrukser fra dommer. 

Videoer merkes med rytter og hest og sendes til dommer. 

GRKK ønsker å legge videoene ut på sin nettside slik at deltakerne kan få se sitt eget og andres ritt i etterkant. Man kan reservere seg om man ikke ønsker dette.

 

Gjennomføring
Startlister settes opp slik at vi unngår å ha mange personer til stede samtidig.
Filmingen kan ved behov skje over flere dager dersom veldig mange vil være med.
Dette vurderes når vi vet hvem og hvor mange som skal delta. 

 

Bedømming

 • Videoene merkes med navn og sender til dommer
 • Dommer dømmer ut fra videoen og fyller ut protokoll
 • Utfylte protokoller sendes klubben på mail og videre til hver deltaker
 • Videoene legges ut på YouTube og på klubbens nettside.
  (Med mindre man har reservert seg)
   

Bruk av skolehester

Vi følger NRYFs koronavettregler som brukes i rideskolen.  

 • Ingen får gå inn i stallen uten å ha spesiell avtale om dette. Brakke og WC er også stengt.
 • Alle ryttere må kunne stramme salgjord, justere stigbøyler og stige på uten hjelp.
  Det vil stå en krakk utenfor som kan brukes til oppstigning. Denne skal ikke flyttes eller tas på.
 • Hestens utstyr desinfiseres når rytteren er ferdig.
 • Hesten overlates så til neste rytter eller person med ansvar i stallen etter avtale.

  Ved bruk av skolehest skal banehøyden du melder deg på godkjennes av Lollo eller en av klubbens instruktører. 

Ansvarlig person for ryttere under 18 år
Alle ryttere under 18 år skal av sikkerhetshensyn ha en ansvarlig voksen person tilgjengelig under oppvarming og programridning. Den voksne også ansvarlig for barnets sikkerhet og at koronavettreglene overholdes under hele arrangementet.  

Betaling

Betaling skjer på Vipps før start. Ingen kontanter. Om noen ikke kan bruke Vipps må man overføre til konto og sende kvittering på epost. 

Pris kr 150 for én klasse
kr 250 for to klasser

OBS: Dette regnes ikke som konkurranse, derfor blir det ingen sløyfer eller annen premiering. På grunn av koronasituasjonen blir det heller ikke kiosksalg denne gangen. 

_________________________________

 Påmelding
Påmeldingsfrist mandag 1. juni kl 18:00 

Meld deg på til stevne@grkk.no
(Adressen fungerer som den skal nå) 

Følgende informasjon må være med: 

 • Rytters navn
 • Hest (2 alternativ om du vil ri skolehest)
 • Høyde(r) du ønsker å hoppe
 • E-postadresse 

Evt. om du ønsker å reservere deg mot å få rittet og karakterer publisert på GRKK.no