Styret i Geilo Ride- og kjøreklubb 2024-25

Nytt styre valgt på årsmøte i mars 2024:

Leder
Anders Tragethon
993 28 837
anderstragethon@hotmail.com

Styremedlemmer
Anne Cathrine Hellberg
Jeanette M. Kjæmperud
Marita Susann Bakken
Johanne Sausgard
Margrethe Nilsen
Brit Dregelid

Sofie Gullstein

 

Årsmøte – mandag 4. mars 2024

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Geilo Ride og Kjøre-klubb

Årsmøtet avholdes den 04.03.2024 i møtelokalet i idrettshallen, kl 19.00.

Årsmøte 09. mars

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Geilo Ride- og Kjøreklubb. Årsmøtet avholdes den 09.03.2020 i møtelokalet i idrettshallen – kl 18.00

Årsmøte 18.mars

Til medlemmer i Geilo Ride og Kjøre-klubb Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Geilo Ride og Kjøre-klubb Styret viser til innkalling til årsmøte 19.02.2019 Årsmøtet avholdes den 18.03.2019 i møtelokalet i idrettshallen Under følger saklisten for årsmøtet: Sak 1:...

Saksliste til årsmøtet i GRKK 7. mars

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Geilo Ride og Kjøre-klubb Styret viser til innkalling til årsmøte 7/3 2017. Årsmøtet avholdes den 7/3 i møtelokalet i Geilo Idrettshall.   Under følger saklisten for årsmøtet: Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete Sak 2:...

Årsmøte 7. mars

Styret innkaller herved til årsmøte i Geilo Ride- og Kjøreklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 7. mars kl 19:00 i Geilo Idrettshall.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20. februar til elin.nyhus@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettside www.grkk.no.

Statutter for klubbmesterskap

Generelt: Klubbmesterskap i dressur og sprang avholdes hvert år av Geilo Ride- og kjøreklubb. Mesterskapet kan holdes som rent klubb- eller utvidet klubbstevne, eller som D-stevne med innlagte mesterskap. Det kreves tre påmeldte og tre startende ekvipasjer for at det...

Inkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 9/6 2016 kl 20.00 i møtelokaler i idrettshallen I henhold til GRKK`s vedtekter innkalles det herved til ekstraordinært årsmøte: Ekstraordinært årsmøte innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter vedtak på årsmøte...