Det er viktig at vi hjelper hverandre slik at vi skaper sikkerhet og trivsel både for oss selv og hestene våre. Derfor er det viktig at alle som ferdes i stallen lærer seg stallreglene: Vi går rolig og snakker med vanlig stemme i stallen - Ingen skriking eller løping...