Sikkerhet med hest

Vi legger stor vekt på et godt miljø med fokus på sikkerhet og kvalitet. Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske eller paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i vår regi er automatisk forsikret (inntil fylte 13 år).

Det er mulig for alle andre medlemmer å løse en ulykkesforsikring. Premien for denne forsikringen er kr. 320,- pr. år. Beløpet betales inn til Norges Rytterforbund, 0840 Oslo, på kontonr. 7874.06.90077. Innbetalingen merkes ”Ulykkesforsikring”, samt navn, fødselsdato, adresse på medlemmet og klubbens navn.

Stallregler

Det er viktig at vi hjelper hverandre slik at vi skaper sikkerhet og trivsel både for oss selv og hestene våre. Derfor er det viktig at alle som ferdes i stallen lærer seg stallreglene: Vi går rolig og snakker med vanlig stemme i stallen – Ingen skriking eller...