Til medlemmer i Geilo Ride og Kjøre-klubb:

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Geilo Ride- og Kjøreklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte 10.02.2019.
Årsmøtet avholdes den 09.03.2020 i møtelokalet i idrettshallen – kl 18.00

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Velge møteleder/dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle GRKK årsberetning 2019

Sak 8: Behandle GRKK regnskap 2019

Sak 9: Vedta GRKK budsjett 2020

Sak 10: Styrets forslag til medlemskontingent, uendret for 2020

 

Sak 11: Vedtekter GRKK, uendret for 2020, (vedtekter vedtatt av årsmøtet 8.3.2016)

Sak 12: Behandle innkommende forslag og saker

Ingen innkommende saker

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1           Styremedlemmer

13.2           Varamedlemmer

13.3            Valgkomite

Herav, valgkomiteens innstilling og innstilling til ny valgkomité

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Med vennlig hilsen styret i Geilo Ride og Kjøre klubb