Til medlemmene i Geilo Ride- og Kjøreklubb

Geilo 6. februar 2017

Innkalling til årsmøte i Geilo Ride- og Kjøreklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Geilo Ride- og Kjøreklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 7. mars kl 19:00 i Geilo Idrettshall.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20. februar til elin.nyhus@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettside www.grkk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, ha vært medlem av klubben i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret