Generelt:

Klubbmesterskap i dressur og sprang avholdes hvert år av Geilo Ride- og kjøreklubb. Mesterskapet kan holdes som rent klubb- eller utvidet klubbstevne, eller som D-stevne med innlagte mesterskap. Det kreves tre påmeldte og tre startende ekvipasjer for at det skal kunne kåres en klubbmester i klassen.

Dersom disse statuttene er i strid med NRYFs konkurransereglement, har sistnevnte forrang.

 

Kvalifikasjon:

Ryttere som deltar i klubbmesterskapet må være medlem av Geilo Ride- og kjøreklubb. Medlemskap i klubben må dokumenteres og medlemskontingent må være innbetalt. Medlemmer som har uoppgjorte økonomiske forhold til klubben kan nektes start.

Ryttere kan starte kun én hest i klubbmesterskapet, og kun én mesterskapsklasse i hver gren. Klassene er åpne, de som deltar i mesterskapet må melde fra om dette ved påmelding.

Aldersbestemmelser for klubbmesterskap er bestemt av KR 1, dvs at man kan starte klubbmesterskap fra det året man fyller 11.

Det skal kåres klubbmester for junior og senior. Om antall aktive ryttere tilsier det kan det også settes opp egne klubbmesterskapsklasser for ponni. Er det ikke nok startende, kan aktivitetsgruppa se det nødvendig at junior og senior slåes sammen. 

Junior: Rytter kan delta i klubbmesterskap for junior fra og med det året vedkommende fyller 11 år, til og med utgangen av det året vedkommende fyller 18 år.

Senior: Rytter kan delta i klubbmesterskap for senior fra og med det året vedkommende fyller 18 år i sprang, og fra og med det året de fyller 16 i dressur.

Ponni:
Kategori 1 + 2 deltar på samme premisser, kategori 3 vil kunne ri 10 cm lavere i henhold til ponnireglementet.
Kun åpent for ryttere som har godkjent ponni og er innenfor aldersbestemmelsene for å være ponnirytter.

Ponni kan starte i klasser for hest på hestens premisser og etter hestens reglement.

Nivået skal legges slik at man sikrer god deltagelse. Det er aktivitetsgruppa som bestemmer for hvert år hvilken klasse som skal være klubbmesterskap.

 

Nivå på klassene:

Nivået på klassene skal til en hver tid gjenspeile nivået i klubben og sikre størst mulig deltakelse. Klassene skal fremgå av stevneinvitasjonen.

Dressur:
Mesterskap kjøres på tvers av klassene i dressur, dvs at den med høyest prosent i klassene LC-LA blir klubbmester etter følgende tabell:

LC oppnådd % poeng i klassen x 1,00 
LB oppnådd % poeng i klassen x 1,02 
LA oppnådd % poeng i klassen x 1,05 

Ved klubbmesterskap på tvers av klassene må klassene stenges for ekvipasjer som har ridd klassen over, til mer enn 60 %.

Ved poenglikhet er det karakterene for allment inntrykk som avgjør. Er det fortsatt likt blir vinneren kåret ved at karakter for allment inntrykk multipliseres etter samme tabell som klassen ellers.

Sprang:

Klasser som gjelder som mesterskapsklasser er følgende:

60 cm feil og stil
80 cm feil og stil

Man skal ikke melde nedover i klassene i forhold til hva man vanligvis starter i konkurranser.

I sprang vil ekvipasjen med høyest feil og stil poeng i den høyeste klassen de starter bli klubbmester. Med andre ord: Rir man både 60 cm og 80 cm så er det 80 cm som gjelder som klubbmesterklasse. Rir man 60 cm og evt lavere klasser vil 60 cm telle i klubbmesterskapet.

Får vi to plasserte med lik poengsum i sprang vil den rytteren som har ridd den høyeste klassen bli plassert først. 

 

Premiering:

I klubbmesterskapet er det 3 premierte ekvipasjer. Klubbmester premieres med vinnerdekken og pokal, resten med gavepremier og medaljer. Dersom det kun er 3 startende i klubbmesterskapet, premieres kun 1. og 2. plass.


GRKK forbeholder seg retten til endringer i statuttene. Statuttene kan endres av stevneleder i samråd med styret frem til en uke før start. Statuttene er oppdatert av stevnekommiteen 7. september 2020.